• Aydın ilimizdeki Ticaret Odası Başkanlarına açık çağrı…

  ASKİ Genel Müdürlüğü kuruluşundan beri ve halen 2018 yılında ilçeler bazında “TİCARETHANE ABONELERİ” için “KADEMELİ SU TARİFESİ” uygulamaktadır. Bu bağlamda Aydın ilinde aralarında kademeli tarife uygulanan TİCARETHANE aboneleri dahil toplam 654 bin abone Türkiye ölçeğindeki uygulamalara göre aşırı yüksek bedelle su ve atıksu hizmeti almaktadır.. Aynı maliyetli su için tüketim miktarına bağlı olarak kademeli su tarifesi oluşturulması kamu hizmetinden yararlanmada Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğu gibi bu durum tekel hizmet sağlayıcı niteliği olan ASKİ karşısında seçim şansı olmayan tüketiciler açısından ekonomik anlamda ve çekilmez boyutta yük getirdiğinden bu uygulamada hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

  12:27:31 | 2018-09-30

  HALDUN HAŞMET AYSAN YAZDI...

  Aydın Ticaret Odası Başkanı Sayın Hakan ÜLGEN,

  Nazilli Ticaret odası Başkanı Sayın Nuri ARSLAN,

  Söke Ticaret Odası Başkanı Sayın Haluk KUTLAY,

  Kuşadası Ticaret odası Başkanı Sayın Serdar AKDOĞAN,

  Didim Ticaret Odası Başkanı Sayın Hilmi ERBAŞ…

  Çoğulcu, katılımcı ve çağdaş demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Odaları sadece üyelerinin haklarını değil aynı zamanda Türkiye’de çağdaş katılımcı demokrasinin bütün kurum, kural ve kavramları ile yerleşmesi, kökleşmesi ve bu değerlerin vatandaşlarımızın günlük yaşam biçimi haline gelmesinde önemli roller üstlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu’na TOBB Başkan Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ataması bunun en somut tezahürüdür.

  Saygıdeğer Oda Başkanları, üyelerinizin teveccühüne mazhar olup seçilerek Ticaret Odalarının Yönetim Kurulu Başkanları olarak görev yapmaktasınız. Bu bağlamda, üyeleriniz değişik meslek gruplarında faaliyet göstermelerine karşın işyerlerini Mesken Aboneleri gibi tek tip “TİCARETHANE ABONESİ” olarak değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü bu abonelere sağladığı içme ve kullanma amaçlı su ve atıksu m3 hizmet bedelini her yıl güncellenen “TİCARETHANE ABONE TARİFESİNE” dayalı olarak almaktadır.

  2560 Sayılı yasa gereği ASKİ Genel Müdürlüğü her yıl “Tam Maliyet Hesabı”na dayalı taslak olarak hazırladığı Su ve Atıksu Tarife bedelleri bu konuda yetkili olan ASKİ Genel Kurul Kurulu olarak görev yapan 17 MHP-32 AK Parti ve 40 CHP ve Büyükşehir Belediye başkanı ile birlikte 81 üyeden oluşan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’ninin kararı ile oluşturulmaktadır.  

  Su ve Atıksu hizmet sağlayıcı olarak Aydın ilinde tekel konumunda olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü her ne kadar 2560 sayılı yasaya göre tam maliyet hesabına dayalı olarak SU ve ATIKSU TARİFE Bedellerini belirlediğini iddia etse de kurumda siyasi saikle oluşturulan aşırı istihdama beceriksiz bir yönetim anlayışı da dahil olunca  tarife bedellerinin gerçekçi olmadığı bu bağlamda Aydın ilinde aralarında kademeli tarife uygulanan TİCARETHANE aboneleri dahil toplam 654.000 abone Türkiye ölçeğindeki uygulamalara  göre aşırı yüksek bedelle su ve atıksu hizmeti almaktadır..

  Şöyle ki,

  ASKİ Genel Müdürlüğü kuruluşundan beri ve halen 2018 yılında ilçeler bazında “TİCARETHANE ABONELERİ” için “KADEMELİ SU TARİFESİ” uygulamaktadır. Bu konuda örnek vermek gerekirse aynı grupta yer alan EFELER- NAZİLLİ-SÖKE İlçeleri için 0-10m3 su tüketimi için m3 bedeli 4.53 TL ve 11-100 m3 su tüketimi için m3 bedeli 5.93TL yine 101m3 ve üzerinde su tüketimi için ise m3 bedeli 7.04 TL üzerinden 3 şekilde “KADEMELİ SU TARİFESİ” uygulamaktadır. Yine bu ilçelerde Ticarethane Abonelerine uygulanan Atıksu tarifesi ise tüketilen su miktarına yani kademeye bağlı olmaksızın  Kanalizasyon Şebekesi olan yerler için m3  bedeli  2.02 TL, kanalizasyon şebekesi olmayan yerler için ise m3 bedelini  0.30 TL üzerinden tahsil edilmektedir.

  KUŞADASI İlçesi için durum 0-10m3 su tüketimi için m3 bedeli 6.59 TL ve 11-100 m3 su tüketimi için m3 bedeli 8.13 TL yine 101m3 ve üzerinde su tüketimi için ise m3 bedeli 9.69 TL üzerinden 3 şekilde “KADEMELİ SU TARİFESİ” uygulamaktadır. Yine bu ilçede Ticarethane Abonelerine uygulanan Atıksu tarifesi ise tüketilen su miktarına yani kademeye bağlı olmaksızın Kanalizasyon Şebekesi olan yerler için m3 bedeli 2.02 TL, kanalizasyon şebekesi olmayan yerler için ise m3 bedelini 0.30 TL üzerinden tahsil edilmektedir.

  DİDİM İlçesi için durum 0-10m3 su tüketimi için m3 bedeli 7.30 TL ve 11-100 m3 su tüketimi için m3 bedeli 8.82 TL yine 101m3 ve üzerinde su tüketimi için ise m3 bedeli 10.36 TL üzerinden 3 şekilde “KADEMELİ SU TARİFESİ” uygulamaktadır. Yine bu ilçede Ticarethane Abonelerine uygulanan Atıksu tarifesi ise tüketilen su miktarına yani kademeye bağlı olmaksızın Kanalizasyon Şebekesi olan yerler için m3 bedeli 2.02 TL, kanalizasyon şebekesi olmayan yerler için m3 bedelini 0.30 TL üzerinden tahsil edilmektedir.

  Üstelik bu ücretlere % 18 KDV dahil değildir.

  Ayrıca, ASKİ Genel Kurul Kurulu olarak görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında uygulanan SU ve ATIKSU tarifeleri için 3. ay ve 6. aylarda tarifelerin güncelleneceğine dair karar bulunduğundan hiç kimse farkına varmadan yeni tarifelerin yürürlüğe konularak faturalama yapılmaktadır.  

  2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Su ve Atıksu hizmeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tekelli bir kamu hizmettir. Kamu hizmetlerinden bedel alınmasının kabul edildiği durumlarda orantısız bir kazanç elde edilmesi düşünülemez. Ancak, ASKİ sunduğu hizmette hizmetin kamusal boyutunu göz ardı ederek görevleri ile orantılı gelir sağlama ve verilen hizmetler karşılığında elde edilecek gelirlerde kârlılık oranını belirleme konusunda ölçülü ve adil olma hakkını kötüye kullanarak belirlemek suretiyle kendi verimsiz çalışmasını bu yolla finanse etmektedir.

  Ayrıca, aynı maliyetli su için tüketim miktarına bağlı olarak kademeli su tarifesi oluşturulması kamu hizmetinden yararlanmada Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğu gibi bu durum tekel hizmet sağlayıcı niteliği olan ASKİ karşısında seçim şansı olmayan tüketiciler açısından ekonomik anlamda ve çekilmez boyutta yük getirdiğinden bu uygulamada hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

  Benzer şekilde 2015 yılında MESKEN ABONELERİ için uygulanan KADEMELİ İÇME SUYU TARİFESİ mesken abonesi olmam nedeniyle tarafımdan idari dava konusu edilmiş ve Aydın 2. İdare Mahkemesi ASKİ’nin bu uygulamasını İPTAL etmiştir. Mesken Aboneleri 2016 yılından itibaren ve halen TEK TARİFE üzerinden ödeme yapmaktadır. Bu yargı kararı emsal gösterilerek “TİCARETHANE ABONELİĞİ KADEMELİ SU TARİFESİNİN İPTALİ İÇİN İDARİ DAVA AÇILMASINDA” Türkiye’nin içinden geçtiği bu dönemde oda üyelerine bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır.

  Kaldı ki, benzer şekilde faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi % 5, Ankara Büyükşehir Belediyesi % 17 ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentsel alanda % 25 kırsal alanda % 50 oranında 2018 yılı tarifelerinde indirime giderken, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin su ve atıksu hizmet bedeline zam yapması tamamen verimsiz ve beceriksiz bir yönetim anlayışından kaynaklanmasının dışında bir  anlam yüklemek izahtan varestedir.

  Saygılarımla…