• AYDIN TABİP ODASI’NDAN AÇIKLAMA

  "Var olan öğretim üyesi muayenehanelerinin kapanması ya da zorla kapatılması söz konusu değildir."

  12:28:13 | 2014-11-28

  Aydın Tabip Odası Başkanlığı yaptığı yazısı basın açıklaması ile "tıp fakültesi öğretim üyesi muayenehanelerinin" kapatıldığı ya da kapatılacağı yönündeki bazı yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

  Var olan öğretim üyesi muayenehanelerinin kapanması ya da zorla kapatılmasının söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

  “Son günlerde yazılı ve görsel medyada çıkan "tıp fakültesi öğretim üyesi muayenehanelerinin" kapatıldığı ya da kapatılacağı yönündeki bazı yanlış ya da bilgi eksikliğine dayanan haberler üzerine bu açıklama yayınlanmıştır.

  Hali hazırda var olan öğretim üyesi muayenehanelerinin kapanması ya da zorla kapatılması söz konusu değildir. 26 Kasım 2014 tarihinde çıkan 6569 sayılı yasa ile, kendiliğinden muayenehanesini kapatmak isteyen tabip öğretim üyelerine birtakım kolaylıklar getirilmesi dışında mevcut durumda bir değişiklik yoktur. Mevcut muayenehaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

  Bu kanuna göre mesai saatleri dışında serbest olarak meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip, diş tabibi ve uzman olan öğretim üyelerine, bu faaliyetleri sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyeceği hükmünü getiriyor.

  Kanuna göre tabip, diş tabibi ve Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmeyecek.

  Faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler,31 Aralık a kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirecek ve en geç 31 Mayıs 2015 e kadar bu faaliyetleri sona erecek, çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilecek. Bu süre içerisinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenecek.

  Yanlış anlaşılmanın önüne geçebilmek ve muayenehanesi olan öğretim üyeleri ile hastalarının mağdur olmaması için kamuoyuna saygıyla duyurulur. “