• Aysan’dan EMAN açıklaması..

  “Yargı kararlarına saygı duymak zorundayız” diyen Haldun Haşmet Aysan: “Tarafımdan şikayet konusu edilen ve tanınan yasal haklarımı kullanarak hukuki süreci tamamlanan bir konuda bir takım çıkar çevrelerinin ve onların emrine giren satılık kalemlerin son zamanda ihaleyi alan EMAN Şirketi ile (kaldı ki söz konusu şirketin hisseleri 2016 yılında el değiştirmiştir) şahsımı ilişkilendirme gayretleri olsa olsa “Alçaklıktır, Şerefsizliktir..”

  13:50:37 | 2020-07-04

  http://yavuzlarmylife.com

   

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesine Cihan Yürekli ve Fatih Kısa tarafından 25. 07. 2014 tarihinde 30 bin TL sermaye ile kurulan ve yeterli sermayesi, iş deneyimi ve iş bitirmesi olmayan EMAN Ltd. Şti’nin 26. 08. 2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye tek istekli olarak katılımının sağlanması ile “İhaleye fesat karıştırma” suçu işlendiğini iddia edip yargıya taşıyan İçişleri Bakanlığı Emekli Bürokratı Haldun Haşmet Aysan son günlerde bu konu ile ilişkilendirilip kendisine yönelik saldırıların artması üzerine yaşanan yargı sürecini ve gelişmeleri kamuoyuna açıkladı.

  Herkesin yargı kararlarına saygı duymak zorunda olduğunu hatırlatan Haldun Haşmet Aysan, “Tarafımdan şikayet konusu edilen ve tanınan yasal haklarımı kullanarak hukuki süreci tamamlanan bir konuda bir takım çıkar çevrelerinin ve onların emrine giren satılık kalemlerin son zamanda ihaleyi alan EMAN Şirketi ile (kaldı ki söz konusu şirketin hisseleri 2016 yılında el değiştirmiştir) şahsımı ilişkilendirme gayretleri olsa olsa “Alçaklıktır, Şerefsizliktir..” dedi. 

  EMAN ile ilgili hukuki sürecin yargı tarafından sonlandırıldığına dikkat çeken Haldun Haşmet Aysan’ın açıklaması şöyle:

  YARGI KARARINA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ..

  “Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. İdare - birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünü, demokratikleşmeyi ve saydamlığı sağlayabilmek için, idari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması hukuk devletinin en temel niteliğidir. Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.

  Bu itibarla, 26. 08. 2015 tarihinde 2886 Sayılı DİK 37. madde kapsamında gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” İhalesinde tahmini bedel eksik hesaplanarak ihale ilanının Resmi Gazete’de yayınlanmasını engel olmak suretiyle ihalede açıklık, katılım ve rekabetin oluşmasını engellendiği, ihale bedelinin geçici teminat tutarı eksik belirlendiği ve ihaleye katılma koşulları hukuka aykırı bir şekilde ve özel olarak düzenlenerek Eman Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi’nin ihaleye tek istekli olarak katılımı sağlanarak  “İhaleye Fesat Karıştırma Suçu” işlendiği gerekçesi ile vaki iddiaların TCK 235. maddesi kapsamında soruşturulması için tarafımdan 07. 10. 2015 tarihli dilekçe ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına  başvuruda bulunulmuştur.

  Cumhuriyet Başsavcıları, herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespit ederek soruşturma başlatırlar.

  Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015/15182 SDN ile başlatılan soruşturmada vaki  şikâyetin teknik bir konu olması  üzerine dosya üzerinde “Bilirkişi İncelemesi” yaptırılmak suretiyle  17. 06. 2019 tarih ve  2019/8292 kararı ile şikâyet Konusunda “İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR” vermiştir.

  Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17. 06. 2019 tarih ve 2019/8292 sayılı kararının iptali için tarafımdan Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru üzerine Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 09. 07. 2019 tarih ve 2019/2176 Sayılı Kararı ile itiraz başvurusu reddedilerek hukuki süreç  sonlandırılmıştır.

  Tarafımdan şikayet konusu edilen ve tanınan yasal haklarımı kullanarak hukuki süreci tamamlanan bir konuda bir takım çıkar çevrelerinin ve onların emrine giren satılık kalemlerin son zamanda ihaleyi alan EMAN Şirketi ile (kaldı ki söz konusu şirketin hisseleri 2016 yılında el değiştirmiştir) şahsımı ilişkilendirme gayretleri olsa olsa “Alçaklıktır, Şerefsizliktir..”  

  İŞTE YARGI KARARLARI..