• Bülbül: “Vali açıklaması tatmin edici değil..”

  AYDIN JES MEZARLIĞINA DÖNECEK… TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in ihaleye çıkan jeotermal alanlarla ilgili olarak “Resmi Gazete’de yayımlanan sahalar daha önce ruhsatlandırılan ancak jeotermal potansiyeli olmadığından terk edilen sahalar olup bu nedenle tekrar ihale edilmektedir. İlan edilen sahalarda tarımsal amaçlı kullanım (seracılık ) ya da sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır” şeklindeki açıklamasına “yeni JES’lerle Aydın JES mezarlığına dönecektir” diye tepki gösterdi.

  09:06:02 | 2019-07-25

  http://yavuzlarmylife.com

   

  Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in ihaleye çıkarılan 46 jeotermal saha hakkında yaptığı açıklamasının tatmin edici olmadığını belirten Milletvekili Bülbül, “Aydın halkında yapılacak yeni tesislerin ne insan sağlığına ne de üretime yararlı olmayacağı yönünde yaygın bir kanaat var. Var olanların denetimini dahi yapılamadığı gerçeği karşısında yeni JES ihalelerinin Aydınlıların talepleri olmadığı halde Sayın Bakan ve Valinin JES ısrarı Aydın kamuoyunda anlaşılamamaktadır. Vali yönetsel görevinin gereğini yerine getirip şirketlerin haklarını değil halkın yaşam hakkını ve sağlık hakkını savunmalıdır” dedi.

  “VALİ’NİN JES GÜZELLEMESİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL..”

  Pek çok bilimsel raporda JES’ler insan sağlığına ve tarım ürünlerine zararlı olduğunun tespit edildiğini söyleyen Bülbül şunları kaydetti:

  “Aydın’da JES’lerin tüm olumsuzluklarını gördük. Jeotermal akışkanların yüzeysel sularda arsenik, bor, lityum yönünden kimyasal kirlenmeye neden oldu. Menderes Türkiye’nin 3. en kirli akarsuyu oldu. İncir ve zeytin ağaçları kurudu. Denetimsiz JES’lerin bacalarından çıkan ağır metalleri içeren gazlar ile insan sağlığı bozuldu. Aydın’da Kanser vakalarının arttığı Tabip Odaları tarafından açıklandı. Aydın’daki çürük yumurta kokusunu cümle alem duydu. Ama sadece Sayın Valinin konağından bu koku duyulmuyor anlaşılan. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sayın Valinin JES güzellemesini, yapılacak yeni tesisleri savunmasını anlamak mümkün değil..”

  “JES İHALELERİ DURDURULMALIDIR..”

  Milletvekili Bülbül, Germencik’te, İncirliova’da, Kuyucak’ta, Yılmazköy’de, Kızılcaköy’de Aydınlıların JES’e karşı direnişini hatırlatarak, “JES’lere karşı duran kadın köylülerin isyanını göz ardı edemezsiniz. Kızılcaköy’de yaşayan ve ‘Ben kanser olmak istemiyorum’ diyen 7 yaşındaki Sema’nın haklı talebine kulak vermek lazım. Hemşehrilerimizin Aydın’ın toprağını, suyunu, havasını kirletenlere karşı sağlık ve yaşam hakkını savunmasının saygı duyulmasını siz yönetenlerden istemesi haklarıdır. Biz bunları duyduğumuz, bildiğimiz ve yaşadığımız için bu ihalelere karşıyız. Çünkü biliyoruz ki daha önce olduğu gibi yapılacak olan bu tesisler de denetimsiz ve kontrolsüz olacak ve yeni JES’lerle Aydın JES mezarlığına dönecektir. O nedenle eğer yeni bir işletme kurulacaksa yerel halk ile yapılacak istişare sonucunda olmalıdır. Doğa’ya ve Çevreye saygı duyulmalıdır. Bu JES ihaleleri mutlaka durdurulmalıdır. Halkın taleplerine karşın bu kararı verenleri tarih affetmeyecektir” dedi.

  VALİ KÖŞGER’İN AÇIKLAMASI

  Vali Yavuz Selim Köşger’in yeni JES ihaleleleri hakkındaki açıklaması şöyle idi:

  “13 Haziran 2007 tarihinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun yürürlüğe girmiştir. Kanun ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Yerel İdarelerin birlikte çalışma prensibi getirilmiştir.

  Bu nedenle (MİGEM) tarafından belirlenen sahaların arama ruhsatlarına açılması iş ve işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. İlgili kanun hükmüne göre ülke genelinde MİGEM tarafından belirlenen sahalar ihaleye çıkarılmakta ve arama ruhsatları verilmektedir.

  Süresi içerisinde herhangi bir işlem görmeyen sahalar ilgili kanunun 10. Maddesinin (c) bendinin ‘İhale; Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terkedilmiş veya taksir edilmiş ruhsatlar, idarece ihale yoluyla aramalara ve işletmeye açılır. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayımlanır.

  İhale süresi içinde müracaat olmaması halinde ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın idare tarafından MİGEM’e bildirilerek arama ve işletme müracaatlarına açık hale gelir’ Ayrıca Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Birinci Bölüm 17. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terkedilmiş veya taksir edilmiş, arama ve işletme ruhsatları, idare tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve işletmeye açılır’ hükmü gereği zorunlu olarak idare tarafından ihale yoluyla arama ruhsatı için ilan edilmektedir. İhaleye çıkan alanlar jeotermal potansiyeli olmadığından terk edilen sahalardır.”