• Çevre Müdürlüğü hikâye anlatmış…

  2 Mayıs 2018 gecesi Aydın’da burunların direğini kıran pis kokunun peşine düşen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, vatandaşın nefes alılışını zorlaştıran kokunun nedenini bulamamış.

  23:14:36 | 2018-05-04

  http://yavuzlarmylife.com

   

  http://www.kardelenpersonelkiyafeti.com 

  Aydın’da yayılan pis kokudan dolayı büyük kamuoyu baskısının oluşması üzerine bir dizi çalışma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Yapılan denetimlerde, 02.05.2018 tarihinde meydana gelen kötü kokunun jeotermal faaliyet kaynaklı olup olmadığına dair herhangi bir somut veriye ulaşılamamış, kötü kokunun kaynağının ne olduğuna ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmamış, tespit yapılamamıştır” dedi.

  Alo 181 İhbar Hattı’na yapılan şikayetleri “Asılsız ihbar” olarak değerlendiren Aydın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, iddia edilen kokunun jeotermal tesislerden mi yoksa başka bir faaliyetten mi olduğunu tespit edememiş.

  İŞTE ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

  “Bazı yerel ve ulusal basında; 02.05.2018 tarihinde saat 23:00 sıralarında İlimizde meydana gelen kısa süreli koku emisyonu problemi ile ilgili olarak kötü kokunun jeotermal tesislerden kaynaklandığı iddia edilerek gerçek dışı bilgi ve haberlere yer verilmesi, ayrıca Alo 181 İhbar Hattına konu ile ilgili asılsız ihbarlarda bulunulması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

  Söz konusu iddia ile ilgili olarak kokunun jeotermal tesislerden mi yoksa başka bir faaliyetten mi kaynaklandığının tespit edilebilmesi amacıyla, 03.05.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personellerinden oluşan denetim ekipleri oluşturulmuştur.

  Denetim ekiplerince, 03.05.2018 tarihinde İlimiz Efeler, İncirliova, Germencik, Köşk ve Sultanhisar İlçesi sınırları dâhilinde gerçekleştirilen jeotermal faaliyetler, gündüz (09:00-17:00) ve gece (21:00-01:00) zaman dilimi içerisinde denetlenmiş ayrıca, 04.05.2018 tarihinde de yine aynı güzergâhta 05:00-08:30 saatleri arasında denetimler gerçekleştirilmiştir.

  03.05.2018 tarihinde 21:00-24:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde; İlimiz Germencik İlçesi sınırları dâhilinde faaliyet gösteren iki firmanın faaliyetleri sonucu oluşan akışkanı alıcı ortama deşarj ettiği tespit edilmiş, deşarj edilen akışkandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuvara numune aldırılmıştır. Söz konusu numunelere ilişkin analiz raporlarının Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulmasını müteakip 5491 sayılı Kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

  Denetimlerde; İlimiz Efeler İlçesinde jeotermal kaynak arama, sondaj ve elektrik üretim faaliyeti gerçekleştiren firmaların, skada/otomasyon sistemleri incelenmiş ve koku probleminin yaşandığı saatlerde enjeksiyon/re-enjeksiyon trendlerinde bir sapma olmadığı, dolayısıyla söz konusu saatlerde tesislerden alıcı ortama akışkan deşarjı yapılmadığı anlaşılmıştır.

  Ayrıca, vatandaşlarımızla yapılan görüşmelerde, kötü koku öncesi yanık kablo, çöp kokusu ve sonrasında kanalizasyon kokusuna benzer bir kokunun yayıldığı yönünde bilgiler verilmesi üzerine, İlimiz Efeler İlçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve zaman zaman kaçak dökümler gerçekleştirilen Zindan Deresi Mevkiinde incelemelerde bulunulmuştur.

  Yapılan denetimlerde, 02.05.2018 tarihinde meydana gelen kötü kokunun jeotermal faaliyet kaynaklı olup olmadığına dair herhangi bir somut veriye ulaşılamamış, kötü kokunun kaynağının ne olduğuna ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmamış, tespit yapılamamıştır.

  Geçtiğimiz yıllarda, jeotermal faaliyeti yürüten firmalardan, faaliyetleri sonucu oluşabilecek ve çok düşük konsantrasyonlarda bile koku şikâyetlerine sebep olabilecek H2S, NH3 gibi gazların atmosfere salınım değerlerine ilişkin ölçümlerin Bakanlığımız tarafından yeterlilik verilmiş laboratuvarlara yaptırılması ve hazırlatılacak raporların Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması istenmiştir. Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl

  Müdürlüğü) sunulan raporların incelenmesi neticesinde ölçümler sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.

  Jeotermal tesislerin tesis etki alanındaki hava kalitesine etkilerinin tespit edilebilmesi için ilgili firmalar, faaliyetleri sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarına ilişkin ölçümleri Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuvarlara yeniden yaptırması ve hazırlatılacak raporların Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunması hususunda talimatlandırılmıştır.

  Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaşan ihbarlara istinaden, ilgili Kurum tarafından, koku probleminin yaşandığı saatlerde İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahalle ve Hasan Efendi Mahallelerinde uçucu ve patlayıcı gaz ölçüm cihazları ile ölçümler gerçekleştirilmiş, havada herhangi bir gaz tespitine rastlanılmamıştır.

  İlimiz hava kalitesi, Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı istasyonlar ile izlenmekte ve ölçüm değerleri anlık olarak http://www.havaizleme.gov.tr/ web adresinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, insan sağlığının korunması çerçevesinde belirlenen “Hava Kalitesi İndeksi” ile vatandaşlarımız, soluduğu havanın kalitesine ilişkin görsel uyarılarla bilgilendirilmektedir. İlimiz Efeler İlçesinde bulunan ölçüm istasyonunda gerçekleştirilen ölçümler incelendiğinde; koku probleminin yaşandığı saatlerde, öncesinde ve sonrasında, ölçüm gerçekleştirilen parametreler olan PM10 (Partikül Madde) ve SO2 (Kükürt di oksit) değerlerinde dikkate değer bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

  Bazı kesimler tarafından herhangi bir belge, bulgu ve araştırmaya dayanmaksızın ortaya atılan iddialar, Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olup, iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak konusunda Valiliğimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte her türlü çalışmayı yapmaktadır. Halkımızın bu tip gerçek dışı haber ve bilgilere itibar etmemeleri önemle rica olunur.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”