• İMO hangi akla hizmet ediyor?

  İMO Aydın Şubesi Yöneticilerine soruyoruz. 2 Mart 2019 tarih ve 30702 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şantiye şeflerinin çalışma usulü” apaçık ortada iken sizler hangi kafaya hizmet ediyorsunuz? Bilmiyor musunuz ki, “Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmeliğin protokolü olmaz.”

  00:34:47 | 2020-05-20

  http://yavuzlarmylife.com

   

  http://www.kardelenpersonelkiyafeti.com 

  Basında “İMO ve Efeler Belediyesi iş birliğinde yanlışa son verildi” başlığı ile bir haber yer aldı. İnşaat Mühendisleri Odası, yanlışa son vermek için de Efeler Belediyesi ile protokol imzalandığı belirtilerek makine ve elektrik mühendislerinin şantiye şefliği yapmasına imkân tanıyan uygulamadan vazgeçildiği için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

  Öncelikle şunu belirtmek isterim.

  Eğer bu konuda bir protokol yapılacaksa öncelikle Mimarların da o masada olması gerekirdi.

  Efeler Belediye Başkanı ve İMO yöneticilerine sormak isterim.

  Ortada bir yanlış yoktu ki siz hangi yanlışı düzeltiyorsunuz, belediye ile protokol imzalıyorsunuz?

  2 Mart 2019 tarih ve 30702 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şantiye şeflerinin çalışma usulü” apaçık ortada iken sizler hangi kafaya hizmet ediyorsunuz?

  Yapılan protokole göre, Efeler İlçesinde yapılan ve yapılacak inşaatlarda şantiye şefliğini sadece İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar yapabilecek.

  Yeni seçilen İMO Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özlenen Alcı ise yaptığı açıklamada 5 yıllık mazisi olan Efeler Belediyesi önceki yönetiminin sanki yanlış iş yapmış gibi bir algı yaratma çabasına giriyor.

  Diyor ki Başkan Özlenen Alcı, “2015 yılında Efeler Belediyesi’ne yapılan dayatmalar neticesinde konut türü yapılarda Makine ve Elektrik Mühendislerinin de şantiye şefliği üstlenmesi yönünde uygulama başlatıldı..”

  İMO Başkanı sözüm ona bu açıklaması ile geçmiş yönetimi kötülüyor.

  Açıklama şöyle devam ediyor.

  “Yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun meslek grubunda şantiye şefi olması gereken meslek grubu inşaat mühendisleri ve mimarlar olmalıdır. Meslektaşlarımızın yetkisinde olması gereken konut türü yapıların yapım işlerinde şantiye şefliği görevi diğer meslek gruplarına verilerek haksız uygulamalara senelerce imza atılmıştır. Aydın İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu dönem Efeler Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolü ile bu yanlış uygulamadan vazgeçilmiştir.”

  Beyler protokol yaparken, 2 Mart 2019 tarih ve 30702 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şantiye şeflerinin çalışma usulü” ile devletin belediyelere verdiği yetkiyi kafalarına göre yorumlayarak protokol yapmış ve “Bir yanlışı düzelttik” demiş..

  Şunu özellikle hatırlatmak isteriz.

  Efendiler..

  “Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmeliğin protokolü olmaz.”

  Bunu avukat kimliği ve hukukçuluğu ile övünen bir belediye başkanının bilmesi lazım değil mi?

  Efeler Belediyesi’nin önceki dönem uygulaması doğru iken siz hangi yanlışı düzelttiniz?

  2 Mart 2019 tarih 30702 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Şantiye şeflerinin çalışma usulü” yönetmeliği (Madde 7) hükümleri açık açık her şeyi anlatıyor.

  Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 7. Madde 9. fıkrası hükmü bakın ne diyor.

  - (9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki yapılar hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyenlerde teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyenlerde ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir.

  Sizlerin protokolle dayatmaya çalıştığınız uygulama kanunen geçerli değildir, yok hükmündedir. Ortada devletin çıkardığı yönetmelik varken yaptığınız protokolün yasal dayanağı yoktur.

  “Gariban vatandaşın yapacağı ev 2 bin metrekareyi geçmiyorsa teknik öğretmen şantiye şefliği yapabilir” diyor devletin çıkardığı yönetmelik.

  Siz açıkgözler ise yaptığınız protokol ile gariban vatandaşın sırtına yük bindirmeye çalışıyorsunuz.

  Efeler ilçesinin Umurlu, Dalama, Çeştepe, Tepecik, Ovaeymir gibi beldeden dönüşmüş mahalleler ve köylerde 2 bin metrekareyi geçmeyen yapılmış ya da yapılacak birçok inşaat var.

  Şimdi bu gariban vatandaş sizin yaptığınız protokole göre, 2 bin metrekareyi geçmeyen 5 katlı bir binasının inşaatında 4 yapı denetim mühendisi, 4 adet inşaat mühendisi, bir de ekstradan bir şantiye şefini nasıl bulunduracak?

  Yetmedi 2 jeoloji mühendisi, 1 jeofizik mühendisi, 2 harita mühendisini nasıl bulunduracak.

  Gariban vatandaş 2 bin metrekareyi geçmeyen 5 katlı bir inşaat yapacak, bulundurması gereken toplam 12 mühendise asgari ücretten ödeyeceği paranın miktarı bile 150 bin TL’yi geçiyor.

  Efeler Belediyesi’nin uzman İmar Müdürü Hayvan Pazarı’na sürülüp yerine iş bilmez liyakatsız kişiler görevlendirilirse sonuç işte böyle olur.

  Beyler… Efeler ilçesinde depreme dayanıklı sağlıklı yapılar yapılmak isteniyorsa bırakın iş birliği protokolü yapmayı da çevre il ve ilçelerin yasaya uygun yönetmelik maddelerini Efeler Belediyesi’nin Tip İmar Yönetmeliği’ne uyarlayarak ekleyin de sorunu kökten çözünüz..

  Saygılarımla…