• İstanbul’da “Sahtecilik”ten yargılanıyor..

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile kurulan Özel Yetkili Mülkiye müfettişlerinden oluşan bir ekiple İstanbul’da buluşacağını söyleyen Erkan Karaarslan, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde “Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve sahte özel belgeyi bilerek kullanmak” suçlaması ile yargılanıyor.

  18:57:59 | 2020-07-08

  http://yavuzlarmylife.com

   

  Mersin Ağır Ceza Mahkemelerinde FETÖ kapsamında ve nitelikli güveni kötüye kullanmaktan, Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde ihaleye fesat karıştırmaktan, İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinde ihaleye fesat karıştırmaktan, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi’nde ihaleye fesat ve resmi evrakta sahtecilikten, Aydın Asliye Ceza Mahkemelerinde ihaleye fesat karıştırmaktan, Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi’nde ihaleye fesat karıştırmaktan, Antalya ve Didim Cumhuriyet Başsavcılıklarında ihaleye fesat karıştırmaktan soruşturmaları devam eden ve benzer şekilde hakkında onlarca soruşturması ve kovuşturması bulunan Erkan Karaarslan, güdümündeki internet sitesinde yaptırdığı asparagas haberlerle tehdit ve şantajlarına devam ediyor.

  Neymiş, “İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği özel bir ekiple İstanbul’da buluşuyormuş!?”

  Erkan Karaarslan kendi kıçındaki boka bakmadan durmadan sallıyor.

  Bakan Süleyman Soylu’nun talimatı ile kurulan Özel Yetkili Mülkiye Başmüfettişlerinden oluşan ekiple İstanbul’da buluşacakmış.

  İçişleri Bakanlığı müfettişleri neyi nerde soruşturacaksa oraya gider. Yoksa bu müfettişler Beylikdüzü Belediyesi’nde Erkan Karaarslan’ın, Çiğdem Şanlı, Ebubekir Deligöz ile birlikte yaptığı usulsüzlükleri incelemek üzere kendisini İstanbul’a davet etmiş olmasın!?

  * * *

  Erkan Efendi, hakkında bunca yaşananlar yargıya intikal etmişken hala ortalıkta hiçbir şey olmamış gibi, “sütten çıkmış ak kaşık” gibi pişkin pişkin dolaşıp, sosyal medyadan yazıyor, beslediği tetikçilerle bizlere saldırılar yaptırarak itibarsızlaştırmaya çalışıyor ya..

  Pes doğrusu.. Adamların ar damarları çatlamış.

  * * *

  Bakın ben size Erkan Karaarslan’ın Beylikdüzü Belediyesi’ndeki usulsüzlüklerinden birini anlatayım da gerçekleri öğrenin.

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nde 2016/108526 ihale kayıt numarası ile 10 Mayıs 2016 tarihinde bir ihale yapılıyor. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 809 bin 333 TL.

  İhalenin Konusu : “Beylikdüzü  Belediyesi’nin Yeni Gelir Kaynaklarının Yönetimi Kapsamında  Gelirlerin Artırılması için Bir Eylem Planı Oluşturulması, İlave Gelir Kaynaklarının Yönetimi Projesi Kapsamında Kurulacak Yazılımların Temini Hizmeti Alım İşi İhalesi..”

  Alınacak Hizmet alım işi tamamen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluk kapsamında kaldığı halde bu İhale Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

  Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinin teknik şartnameleri incelendiğinde verilecek hizmetin esasen bir idari faaliyetlerden olup, bu işlerin ihale edilmesi mümkün değildir. Ancak, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı bilinmemekle beraber İstanbul Beylikdüzü Belediyesi yukarıda belirttiğimiz hizmet alımını için “ihale yaklaşık maliyetini” belirlemek üzere her nasılsa  Erkan Karaarslan’a ait ve birbirleri ile bağlantılı olan  E-YÖNTEM A.Ş,  SULTANİT A.Ş.  ile YEKUD İktisadi Kuruluşundan  teklif istiyor.

  SULTANİT A.Ş. 1 milyon 865 bin TL,

  E YÖNTEM A.Ş. 1 milyon 850 bin TL,

  YEKUD İktisadi İşletmesi 1 milyon 713 bin TL teklifte bulunuyorlar.

  * * *

  E-YÖNTEM A.Ş. Türkiye Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Ankara’da faaliyet gösteriyor ve şirketin tamamı Erkan Karaarslan’a aittir.

  SULTANİT A.Ş. Türkiye Ticaret Sicil Kayıtlarına göre İstanbul’da faaliyet gösteriyor ve Şirketin Sahibi Ersin İlyas Akgün olarak gözükse de Erkan Karaarslan 11. 08. 2016 tarihinde Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde şirketin yüzde yüz hissesinin kendisine ait olduğuna dair beyanda bulunuyor.

  (Not: Aşağıda Erkan Karaarslan'ın Mersin'de verdiği ifadesi görülüyor)

  YEKUD İktisadi İşletmesi de, Türkiye Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Ankara’da faaliyet gösteriyor ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Osman Aydın’ın ismi görünse ise de Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerde Osman Aydın’ın Erkan Karaarslan gibi Nevşehirli olduğu ve Nevşehir’de börekçilik yaptığı açıklanmakta ve halen Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve Asliye Ceza Mahkemeleri’nde birlikte yargılanmaktadır.  

  Ne tasadüf ki Beylikdüzü Belediyesi Türkiye’de bu hizmet alımı için bula bula Erkan Karaarslan’a ait iki şirket ile birlikte yargılandığı hemşerisinin sözde başında olduğu YEKUD İktisadi işletmesinden teklif istemiştir.

  Beylikdüzü Belediyesi Yaklaşık Maliyet Komisyonu üç teklifin aritmetik ortalamasını alarak İhale Yaklaşık Maliyetini 1 milyon 809 bin 333 TL belirlemek suretiyle 10. 05. 2016 tarihinde 2016/108526 İhale Kayıt numarası ile gerçekleştirdiği ihaleye geçerli teklif sunan sadece Erkan Karaarslan’a ait E-YÖNTEM A.Ş.’nin katıldığı ve sunduğu 1 milyon 754 bin 730 TL teklif bedeli ile ihaleyi alarak taraflar arasında 26. 05. 2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

  İhalede tek geçerli teklifin çıkmasına neden olan ise, teknik şartnamelerde yer alan ve rekabeti daraltan Erkan Karaarslan’ı tarif eden proje sorumlusunun nitelikleridir. Yani ihaleye katılacak firmanın “proje sorumlusunun; kitap yazarı olması, mali müşavir belgesine sahip olması, yüksek lisans yapmış olması ve en az kamuda merkezi denetim elemanı olarak çalışmış olması” şartlarının bulunması doğrudan Erkan Karaarslan’ı tarif ettiğinden  Beylikdüzü Belediyesi’nde Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen ihalede rekabetin sağlanamadığı anlaşılmaktadır.

  Erkan Karaarslan’ın, FETÖ kapsamında Mersin’de 18. 08. 2016 tarihinde tutuklanması üzerine “Proje Yöneticiliği sıfatı kalmadığı ve ihaleyi alan firma sahibi olması” nedeniyle yasal bir gereklilik olarak Beylikdüzü Belediyesi bu ihaleyi iptal etmiştir.

  * * *

  Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hazırlık soruşturmasında;

  YEKUD İktisadi İşletmesi, kendi adlarına düzenlenerek Beylikdüzü Belediyesi’ne gönderilen 1 milyon 713 bin TL teklifin kendileri tarafından hazırlanmadığı, imzanın ve kaşenin kendilerine ait olmadığı, “Sahte” olduğu (Ne tesadüf’ki Aydın/ Efeler Belediyesinde gerçekleştirilen Danışmanlık İhalesinde de YEKUD tarafından aynı beyanda bulunulmuştur) beyan edildiği gibi ihaleyi alan Erkan Karaarslan’a ait  E-YÖNTEM A.Ş.’nin sunduğu “İş Bitirme Belgesi” konusunda SAMPAŞ firmasının verdiği cevapta ise sözleşmenin başlığı “İş Bitirme” değil, “İşbirliği Sözleşmesi” şeklinde olduğu ve diğer nüshalardan haberdar olmadıklarını beyan ederek İş Bitirme Belgesinin de “Sahte” olduğu ortaya çıkınca;

  Beylikdüzü Belediyesi tarafından 10. 05. 2016 tarihinde gerçekleştirilen (2016/108526 İKN) ihalede, “İhaleye Fesat Karıştırıldığına” dair iddianame hazırlanmış ve Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde Erkan Karaarslan, E-YÖNTEM A.Ş. yetkilisi baldızı Çiğdem Şanlı ve yanında çalışanı olarak bilinen Ebubekir Deligöz ile birlikte Beylikdüzü Belediye Görevlileri hakkında kovuşturma açılmıştır.

  * * *

  Sanık Erkan Karaarslan 25. 01. 2019 tarihinde cezaevinden SEGBİS yoluyla verdiği ifadesinde;

  Elemanlarının hatası üzerine böyle bir yanlışlık olabileceğini, ayrıca verilen evrakın  sahteliğinin tespitinin idare görevlisi memurlar tarafından denetlenmesi gerektiğini, herhangi bir usulsüzlük var ise kendisine isnat edilemeyeceğini beyan etmiştir.

  Erkan Karaarslan ile birlikte yargılanan Ebubekir Deligöz ifadesinde;

  2015 senesinde CV bırakarak E-YÖNTEM A.Ş. firmasında işe başladığını, şirket tarafından kendisinin ihalelere girebilmesi için sınırlı vekalet verildiğini, 2016 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan ihaleye kendisinin şirket adına başvurduğunu ancak şirket tarafından hazırlanarak verilen evrakları teslim etmekle vazifeli olduğunu, bu şirkette satış görevlisi olarak çalıştığını, şirketin yönetiminden herhangi bir şekilde söz sahibi olmadığını, YEKUD firmasına ait olan sahte teklifi ve diğer sahte evrakın kimin tarafından hazırlandığını ve bu evrakın sahte olup olmadığını da bilmediğini beyan etmiştir.

  Ancak, hisselerinin tamamı Erkan Karararslan’a ait olan Ankara Ticaret odasına 352946 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı olarak faaliyet gösterirken daha sonra bu adresten Cevizli Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Seyitgazi Sok. Hukukçular Towers A Blok 66/64 Kartal/İstanbul adresine taşınan ve bu adreste İstanbul Ticaret Odasında 34863-5 sicil numarası ile faaliyetine devam eden Kurumsal Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’nü Erkan Karaarslan’ın ifadelerinde “şoförüm” dediği Ebubekir Deligöz yapmaktadır.

  E- YÖNTEM A.Ş. yetkilisi Çiğdem Şanlı da ifadesinde;

  Erkan Karaarslan tarafından verilen vekalete istinaden E-YÖNTEM A.Ş. firmasının işlerini takip ettiğini, Beylikdüzü Belediyesi’nden gelen davet üzerine ihaleye katıldığını, Erkan Karaarslan tarafından belirlenen kişilere (Ebubekir Deliğöz vb ) yetki devri yaptığını, ihale sürecinin işleyişinin ve tamamlanmasının idarenin görevi olduğunu, kendisine isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini, sahte belgeden kendisinin ilgisi ve bilgisinin olmadığını, sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçunu kabul etmediğini beyan etmiştir.

  * * *

  YEKUD İktisadi İşletmesi’nin “Adımıza sunulan Teklif Mektubu sahtedir, bize ait değildir” beyanı bulunduğuna göre bu “Sahte teklif mektubu” nerede ve kimin tarafından hazırlanmıştır? İçişleri Bakanlığı Müfettişleri yoksa Erkan Karaarslan’a bu sorunun cevabının ortaya çıkarılması için kendisini İstanbul’a davet etmiş olmasın..

  * * *

  YEKUD İktisadi İşletmesi Beylikdüzü Belediyesi’nde olduğu gibi aynı şekilde Aydın/Efeler Belediyesi ile Sarıyer Belediyesi’nde “Danışmanlık İhalelerinde kendi adlarına sahte teklif mektubu sunulduğu” beyanları bulunduğu da dikkate alındığında “Sahte Evrakın” nerede ve kimin tarafından ürettirildiği ve üretildiğinde duraksamaya yer yoktur.

  Bunun tespitini yapmak bizim görevimiz değil,

  İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ve yargının işidir.

  * * *

  Az kalsın unutuyordum.

  Bu arada Erkan Karaarslan’ın hisselerinin tamamı bana ait dediği SULTANİT A.Ş. firmasının Kuşadası’nda JAPPA Sitesi’nde satın aldığı Dubleks evde ise cezaevinden ortağı Mücahid Doğan’a gönderdiği mektubunda açıkladığı “ilişkim var” dediği ve sevgilisi olduğunu söylediği Özlem Bayraktaroğlu oturmaktadır.

  * * *

  Adamların onlarca usulsüzlükleri, sahtecilikleri, ihaleye fesat karıştırmalar ve bunca yaşananlar yargıya taşınmışken hiçbir şey yokmuşçasına “sütten çıkmış ak kaşık” gibi pişkin pişkin hala ortalıkta dolaşıp, sosyal medyadan kendini aklamaya çalışması, beslediği tetikçilerle bizlere saldırılar yaptırarak itibarsızlaştırma çabasına girmesine pes doğrusu…

  Adamların ar damarları çatlamış…

  Not: Biz her zaman olduğu gibi gazetecilik görevimizi yapıyor ve doğrunun yanında yer alıyoruz. Bizim bu işe bakışımız siyasi değil, mücadelemiz kamu kaynaklarını talan etmeye çalışan çakallara karşıdır. Kamuoyunun bunu böyle bilmesini isteriz.

  NAMUSLULAR DA EN AZ NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMAK ZORUNDADIR..

  * * *

  Belge olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu iddianamenin sadece birinci sayfasını yayınlıyoruz. Gerekirse tamamını yayınlarız.

  SONUÇ İLANI

  YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

  BEYLİKDÜZÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

  İhale kayıt numarası

  :

  2016/108526

  1- İhalenin

  a) Tarihi

  :

  10.05.2016

  b) Türü

  :

  Hizmet alımı

  c) Usulü

  :

  Açık

  d) Yaklaşık Maliyeti

  :

  1.809.333,34 TRY

  2- İhale konusu hizmetin

  a) Adı

  :

  YENİ GELİR KAYNAKLARININ YÖNETİMİ KAPSAMINDA, GELİRLERİN ARTIRILMASI İÇİN BİR EYLEM PLANI OLUŞTURULMASI, İLAVE GELİR KAYNAKLARININ TEMİNİ VE YENİ GELİR KAYNAKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ KAPSAMINDA KULLANILACAK YAZILIMLARIN TEMİNİ HİZMETİ ALIMI İŞİ

  b) Yapılacağı yer

  :

  BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VE İLGİLİ BİRİMLERİ

  c) Süresi

  :

  7 aydır

  3- Teklifler

  a) Doküman Satın Alan Sayısı

  :

  1

  b) Dokümanı EKAP üzerinden 
  e-imza kullanarak indiren sayısı

  :

  0

  c) Toplam Teklif Sayısı

  :

  1

  d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı

  :

  1

  e) Yerli istekli lehine
  fiyat avantajı uygulaması

  :

  Uygulanmamıştır

  4- Sözleşmenin

  a) Tarihi

  :

  26.05.2016

  b) Bedeli

  :

  1.754.730,00 TRY

  c) Süresi

  :

  26.05.2016 - 31.12.2016

  d) Yüklenici

  :

  EYÖNTEM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

  e) Yüklenicinin uyruğu

  :

  Türkiye