• JES patronlarının korkulu rüyası…

  JES’lerin çevreye verdiği zararlara karşı hukuk yoluyla mücadele veren Avukat Yakan kazandığı davalarla JES patronlarının korkulu rüyası haline geldi. Açtığı davalarla JES’lerin yasal olmayan uygulamalarına yargı kararları ile dur dedirten Avukat Yakan son olarak Germencik’te yapılması planlanan Efe-8 santrali ile ilgili “ÇED olumlu” kararını ikinci kez iptal ettirdi.

  19:45:56 | 2019-12-21

  http://yavuzlarmylife.com

   

  http://www.kardelenpersonelkiyafeti.com 

  Germencik İlçesi Ömerbeyli Mahallesi’inde yapılması planlanan Efe-8 Jeotermal Enerji Santrali projesine yargı ikinci kez dur dedi.

  Aydın’da hiçbir siyasetçinin yargıya taşımaya cesaret edemediği ancak hamasi nutuklar ve göstermelik eylemlere katılarak JES’lere karşı imiş gibi görünen gerek belediye başkanları gerekse milletvekillerinin yapamadıklarını Çevreci Avukat Akın yakan tek başına yapıyor.

  Aydın Çevre ve Doğa Derneği adına verdiği mücadelesi ile JES patronlarının korkulu rüyası haline gelen Avukat Yakan, son olarak Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Germencik Ömerbeyli’de kurulması düşünülen JES için verdiği “ÇED olumlu” kararını ikinci kez iptal ettirdi.

  Avukat Akın Yakan, Ömerbeyli’de kurulacak JES’e verilen “ÇED olumlu” kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yargıya başvurdu. ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği tesis edilerek Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bildirilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının Anayasa’ya ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu ileri sürülerek iptalini istedi.

  Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek reddedildi. Verilen bu karar ile Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen “ÇED olumlu” raporlarının yasalara aykırı olarak hazırlandığı gerçeği bir kez daha gözler önüne konulmuş oldu. Sonuç olarak, Aydın2. İdare Mahkemesi, Germencik’te yapılması planlanan Efe-8 santrali ile ilgili “ÇED olumlu” kararının ikinci kez iptaline karar verdi..