• Katı Atık tartışması ve EMAN gerçeği…

  Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ilçe belediyelerine seslenerek “çöpü niye buraya taşımıyorsunuz” diye şikâyet ettiği Katı Atık Tesisleri ve çöplükleri yasaya aykırı yapılan, bu nedenle suç duyurusunda bulunulan ve organize suç soruşturması olarak UYAP kaydına giren ihale ile 29 yıllığına Mersinli EMAN firmasına devredilmiştir. EMAN ihalesinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiası vardır. İşte Özlem Çerçioğlu’nun “Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ne çöpü niye buraya taşımıyorsunuz” diye şikâyetçi olduğu tesis bu tesistir. Kaldı ki şikâyet ettiği belediyelerin dokuzu CHP’lidir.

  01:28:54 | 2018-09-03

  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun İncirliova’ya yaptığı ziyarette su faturalarından şikâyetçi olan bir vatandaşa, suyu anlatamayıp “Haklısın, katı atık ücretleri çok yüksek. Buradan tüm kamuoyuna ilan ediyorum, 30 gün süre veriyorum. Vahşi depolama yapıyorlar. Parayı topluyorlar çöpleri katı atık bertaraf tesisine taşımıyorlar. O yüzden uyarıyorum. Eğer Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ne taşımazsanız basın önünde bu belediyeleri açıklayacağım” şeklinde savunma yapması Katı Atık Bertaraf Tesisleri konusunu yeniden kamuoyu gündemine taşıdı…

  Allah kullarını işte böyle şaşırtır.

  Vatandaş su pahalılığından şikâyet ediyor, başkanın verdiği cevap katı atık tesisleri..

  Üç yıl önce Başkan Çerçioğlu’nun Katı Atık Tesisleri dediği Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerin EMAN adındaki bir firmaya 29 yıllığına nasıl verildiğini anlatmıştık…

  Aydın gündemini uzunca bir süre meşgul eden EMAN Katı Atık Dosyasını yeniden açıp kamuoyunu bir kez daha bilgilendirelim.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yasaya aykırı yapılan, bu nedenle suç duyurusunda bulunulan ve organize suç soruşturması olarak UYAP kaydına giren bu çöp ihalesi ile Aydın’ın Katı Atık Depolama alanları ve çöplükleri 29 yıllığına Mersinli bir firmaya devredildi.

  Peki nasıl devredildi?

  Aydın Büyükşehir Belediyesi 838 bin metrekare mülk ile birlikte bugün 45 Milyon TL’lik Efeler, Kuşadası ve Didim Katı atık depolama ve bertaraf tesislerini yıllığı 396 bin 865 TL üzerinden 29 yıllığına 30 bin TL sermaye ile 27.07.2014 tarihinde kurulan Mersinli Eman Enerji Elektrik Ltd. Şti. firmasına kiraya verdi. Bu arazi ve tesisler firmaya devredilirken sadece ve sadece bir aylık kira bedeli karşılığının % 6’sı olan 23 bin 812 TL kesin teminat alındı.

  İhale ilanı Resmi Gazete’de yayınlanması gerekirken 2886 Sayılı Yasa kapsamına sokularak yerel gazetede yayınlandı.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. maddesi kapsamında 26. 08. 2015 tarihinde yapılan “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesinin ilanı Aydın’da çıkan yerel “SES GAZETESİ’nde  15. 08. 2015 tarihinde yayınlandı.

  Böylelikle EMAN Ltd. Şti’nin yapılan ihaleye tek başına katılımı sağlandı. Ayrıca ihaleyi bu firmaya verebilmek için katılım rekabet ortamı oluşturulmadı. Yanı sıra yatırımların tahmini bedeli yazılmadan ilana çıkıldı. İhale bedelinin hesaplanması mümkün olmayan durumlarda İçişleri Bakanlığı’nın onayı alınması gerekirken bu onay da alınmadı ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen bir ihale ilanı hazırlandı.

  2886 sayılı DİK göre “Resmi Gazetede” yayınlanacak ilanlar için 2015 yılı parasal alt limit 1 milyon 700 bin TL olmasına rağmen;

  İhale ilanının 1. maddesinde açıklanan ve ihaleyi alan yüklenicinin yapımını gerçekleştireceği evsel nitelikli atık dışındaki atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi için gerekli tesisler, idari binalar, laboratuarlar vb yatırımlar ile 10 adet katı atık depolama alanının rehabilitasyonu, 6 Mwh elektrik üretim tesisi ve 5 bin metrekare sera tesisine ilişkin toplam yatırım tahmini bedeli olan 40 milyon TL ihale ilanına konmayarak sadece 1 yıllık kira bedeli olan 396 bin 865 TL ilana konuldu ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanması önlenerek ihalede katılım ve rekabet engellendi.

  Benzer iş kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesinde, tahmini bedel 45 milyon TL ve % 3 geçici teminatı 1 milyon 354 bin 500 TL olarak hesaplanmış ve bu ihale ilanı 30. 11. 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

  Yine benzer iş kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesinde tahmini bedel 24 milyon 680 bin TL ve % 3 geçici teminatı 814 bin 315 TL olarak hesaplanmış ve ihale ilanı 24 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

  Yine benzer iş kapsamında Söke Belediyesi’nin “SÖKE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KATI ATIK TOPLAMA VE KATI ATIK İŞLEME ENTEGRE TESİSLERİ YAPIM VE İŞLETME İŞİ” ihalesinde tahmini bedel 30 milyon TL ve % 3 geçici teminatı 900 bin TL olarak hesaplanmış ve ihale ilanı 15. 04. 2011 tarih ve 2790 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

  Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Söke Belediyesi’nin ihale ilanlarında “tahmini bedel”bulunmasına karşın Aydın Büyükşehir Belediyesi KATILIMI VE REKABETİ ENGELLEMEK amacıyla ihale ilanını Resmi Gazete’de yayınlatmamak için “tahmini bedeli” kasıtlı olarak ilana koymamıştır.

  ADRESE TESLİM İHALE

  İşin yeterliliği bulunmayan EMAN Ltd. Şti’ne verilmesi için ihaleye katılma şartları özel olarak hazırlandı ve böylelikle ilale iş bitirme ve iş durum yeterliliği bulunmayan EMAN Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesine katılımı sağlandı.

  İHALEYE SADECE EMAN LTD. ŞTİ. KATILDI...

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait “ENTEGRE  ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesine Cihan Yürekli ve Fatih Kısa tarafından 25. 07. 2014 tarihinde 30 bin TL. sermaye ile kurulan ve Mersin Ticaret Sicil 41381 No.da kayıtlı yeterli sermayesi, iş deneyimi ve iş bitirmesi olmayan EMAN Ltd. Şti.nin ihaleye tek istekli olarak katılımı sağlandı.

  İhale Komisyonu tarafından 26. 08. 2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye tek istekli olarak katılımı sağlanan Eman Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sunduğu teklif ihale komisyonu tarafından kabul edilerek ihale bu şirkete verildi ve sözleşme imzalandı.

  * * *

  Şimdi bu şirket ve ihale hakkında “Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Evrakta Sahtecilik ve İhalede Yolsuzluk” iddiası ile UYAP kaydına giren, devam eden bir soruşturma var.

  İşte Özlem Çerçioğlu’nun şikâyet ettiği katı atık tesisleri bu tesis…

  Soruşturma açılalı 2 yılı geçti… Nedense bu güne kadar soruşturması tamamlanıp iddianemeye dönüştürülemedi.

  Şimdi burada bir soru soralım:

  “FETÖ'nün Yerel Yönemler Ayağının Başı” olduğu gerekçesiyle Mersin'de tutuklu kaldıktan sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan ve ardından firar eden Özlem Çerçioğlu'nun Danışmanı Erkan Karaaslan’ın da adının karıştığı iddia edilen EMAN dosyası, neden raflarda çürümeye terk edildi?

  Özlem Çerçioğlu’na da şu soruları soralım:

  1- Aydın Büyükşehir Belediyesine tarafından 26. 08. 2015 tarihinde 2886 sayılı DİK kapsamında Belediye Encümeni tarandan gerçekleşrilen Katı Atık Bertaraf tesisleri ihalesinde, ihaleyi alacak olan firmanın yapacağı bila bedel belediyeye devredeceği 40 milyon TL. tutarındaki yatırım beledilini ihale muhammen bedeline neden koymadınız?

  2- Bu İhale İlanı Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu olduğu halde niçin yayınlamadınız da İhale İlanı’nı Aydın Ses Gazetesi’nde yayınladınız?

  3- İş almış olmak İş Bitirme anlamına gelmediği halde İhale Katılma Şartları’na neden bu özel koşulu ihaleye katılım sağladınız?

  4- Bu büyüklükte bir ihaleye yurt içinden sadece Eman Firması’nın katılmış olması bir tesadüf müdür?

  5- Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Efeler, Didim ve Kuşadası’ndaki Bertaraf Tesisleri’nin işletilmesi için 3 yıl süreli olarak ihaleye çıkıldığı ve tonu 8.5 TL’den Trank Walter Firması ile sözleşme imzalandığı halde ihale sözleşme süreleri dolmadan bu ihaleleri neden iptal ettiniz? Trank Walter Firması 8.5 TL yaptığı işi iptal ederek EMAN Şirketi’ne Tonu 13.5 TL’den vermekle Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde 29 yılda oluşacak kamu zararı kaç milyon TL’dir ve bu haksız kazanç kimlerin cebine girecektir?

  6- Alman Firmaları Katı Atıktan Enerji Üreten Santralları bedelsiz kurarak % 20 hasılat payı verirken Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne EMAN Şirketi’nin % 7 hasılat payı vermek suretiyle meydana gelen gelir azalması kimlerin cebine girecektir?

  7- İhale İlanında 6 Mw Enerji Santralı kurulumu yapılacağı açıkca yazılı olduğu ve ortalam 1 Mw Santralin yapımı 1 Milyon Euroya kurulduğu dikkate alındığında yaklaşık 20 Milyon TL. tutarındaki bu yatırımı ödenmiş sermayesi sadece 7 bin 500 TL. olan EMAN şirketi nasıl gerçekleştirecektir?

  8- Toplam yatırım tutarı 40 milyon TL olan ihalede, ihaleye katılacak firmadan neden ihale bedelinin en az % 10 tutarında öz kaynak veya bankalarda kullanılmamış nakit kredi veya teminat mektubu istenmemiştir?

  9- EMAN Şirketi’nin tek başına katıldığı ve aldığı bu ihalenin sözleşmesi 10 Eylül 2015 tarihinde yapıldıktan sadece 22 gün sonra yani 2 Ekim 2015 tarihinde ihalenin Ankara’da yeni kurulan ve EMAN Şirketi’nin de ortak olduğu Ege Eman A.Ş. Firması’na devredilmesine kim tarafından izin verilmiştir?

  Kamu yararına da yetkililere şunu soralım:

  İhale Komisyonu olan Büyükşehir Belediye Encümeninde görev alan Genel Sekreter Vekili Ahmet Uğur Cebeci ve diğer 4 bürokrat ile AK Parti – MHP, CHP Belediye Meclis Üyelerinin ve bu İhale Komisyonu ile Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş İle Belediye Başkan Vekili olarak imza koyan Evrim Karakoz’un ifadeleri alınmış mıdır?

  Bu sorularla kısa zamanda tamamlanabilecek basit bir soruşturma konusunun 2 yıldır sürüncemede kalmasının sebebi ne olabilir?

  Eman İhalesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Malları ve Tesisleri’nin 29 yıllığına peşkeş çekildiği iddia edilen bu dosyayı kim ya da kimler sümen altı ettiriyor? Ya da Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ve Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kim ya da kimler korumaya çalışıyor?

  * * *

  Konu hakkında İçişleri Bakanlığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

  Yapılması gereken soruşturmanın sonuçlandırılmasıdır.

  Bu dosyayı uyutmaya, unutturmaya ve gizlemeye kimsenin gücü yetmez…

  Neden mi kimsenin gücü yetmez hadi onu da anlatalım…

  BU İHALE İŞİNİN İÇİNDE KİMLER YOK Kİ?

  Kimsenin gücü yetmez, çünkü bu ihalede FETÖ Firarisi Erkan Karaaslan’ın eli vardır. Erkan Karaaslan FETÖ’nün Yerel Yönemlerden Sorumlu Ayağı olduğu iddiası ile Mersin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmakatadır.

  Yani EMAN ihalesinin hem FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiası vardır hem de bir ayağı Mersin’dir.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Ege ET A.Ş. ve İmar A.Ş. şirketlerinde Yönem Kurulu üyeliği yapan ve Özlem Çerçioğlun’a her konuda Danışmanlık hizmeti veren FETÖ Firarisi Erkan Karaaslan aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Merulaş A.Ş.de Yönetim Kurulu üyesi olup ayrıca bu belediyede de Danışmanlık Hizme vermektedir.

  Erkan Karaaslan’ın Osman Çolak adına kurulu GLOKAL İMAR İNŞAAT ATIK YÖNETİMİ VETERİNERLİK ORGANİZASYON EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. firması Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ne tesadüftür ki aynı gün yani 10. 03. 2015 tarihinde gerçekleştirdiği Danışmanlık ihalelerine tek başına kalmış ve bu ihaleleri almıştır.

  27 Temmuz 2014 tarihinde Mersin’de kurulan ve Ticaret Sicilde tescil edilen EMAN Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ne tesadüf ki kuruluşundan 2 ay sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI BAKIMI VE 29 YIL İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesine çıkılmış ancak bu firma yeni kurulduğu ve iş birtirme belgesi olmadığı için firmanın 2 hissesi ihale gününden 2 gün önce Polikay Ltd. Şti. firmasına satılalarak bu firmanın iş birme belgesi ile ihaleye kaltılmış ve ihaleyi almıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi “ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI BAKIMI VE 29 YIL İŞLETİLMESİ İŞİ” ihalesini bu firmaya vermek için büyük bir gizlilik içinde ihale hazırlığı yapmış ve bu işe ait yaklaşık maliyeti ihale ilanına koymayarak ilanın “RESMİ GAZETE”de yayınlanması engellenerek ihaleye kalım ve rekabet şartlarının oluşması önlenmiştir.

  Böylelikle, Eman Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketine ortak edilen Polikay Ltd. Şti. Firması da 15. 07. 2015 tarihinde şirket ortaklığından çıkarılarak henüz bir iş birtirme belgesi olmadığı için ihaleye katılma koşulları arasına özel olarak “İŞ ALMIŞ” şartı konulmak suretiyle EMAN Enerji Elektrik Ürem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi’nin ihaleye tek kalımcı olarak girmesi sağlanmış ve ihaleyi de bu firma alarak sözleşme yapılmıştır.

  Tek cümle ile özetlersek:

  EMAN ihalesi baştan sona organize bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilmektedir.

  İşte Özlem Çerçioğlu’nun FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ne “çöpü niye buraya taşımıyorsunuz” diye şikâyetçi olduğu tesis bu tesistir. Kaldı ki şikâyet ettiği belediyelerin dokuzu CHP’lidir.

  Durum böyle iken, İlçe Belediye Başkanları FETÖ bağlantılı iddiası olan ve 29 yıllığına EMAN’a verilen Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ne çöp taşıyacak kadar akılsız mı?

  Suni gündem yaratarak EMAN gerçeğinin üzerini örterek bu işten sıyrılamazsınız…

  Bilmem anlatabildik mi?