• Madran Su ASKİ’ye geri verilmelidir…

  Bu haberin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm yasal haklarını kullanarak YİKOB’un elinde bulunan Bozdoğan Mardan Su kaynaklarının ASKİ’ye devrini gerçekleştirmelidir.

  18:47:56 | 2020-02-04

  http://yavuzlarmylife.com

   

   

   

  30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğine “Doğal Mineralli Su” ruhsatı ile birlikte devredilen Bozdoğan 19-20-21-22 No’lu Mardan su kaynakları Erol Ayyıldız'ın Aydın Valisi olduğu ilk günlerde Özel İdareden Aydın BŞB'ye devir edildiğinde; Madran su ASKİ'ye yılda 5 Milyon TL gelir getiriyordu.

  Ancak, “doğal mineralli suların” ASKİ’ye devredilemeyeceği bilgisine ulaşan Vali Erol Ayyıldız, ASKİ’ye devredilen bu kaynakları Aydın Valiliği bünyesindeki YİKOB’a devrini gerçekleştirdi.

  Nasıl olduysa Vali Erol Ayyıldız’ın Aydın’dan ayrılacağı son günlerde kimler tarafından yapıldığı belli olmayan birileri tarafından Bozdoğan 19-20-21-22 No’lu su kaynaklarının ruhsatı “Doğal Mineralli Su” olmaktan çıkarılıp “Doğal  Kaynak Suyu” ruhsatına dönüştürüldü.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’yi hedef alarak “Şu bahane, bu bahane, kardeşim bahane yok iş yapacaksınız” eleştirisinde bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Doğal Mireralli Su” vasfından çıkarılan “Doğal Kaynak Suyu” ruhsatlı Bozdoğan Madran sularını yasal hakkı olmadığı halde hala YİKOB’un elinde tutuyor.

  Bu durumdan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nün haberi var mı yok mu bilemiyoruz ancak, “Doğal kaynak suları”nın kullanım hakkı ASKİ’nindir.

  Doğal Mineralli su iken ASKİ’ye teslim edilen, daha sonra da Doğal kaynak suyu ruhsatı verilen bu kaynakların tamamının ASKİ’ye verilme zorunluluğu var.  

  Bozdoğan Mardan Su Kaynakları neden ASKİ’ye verilmelidir kendisi de Bozdoğanlı olan İçişleri Bakanlığı ve TBMM Eski Danışmanlarından Haldun Haşmet Aysan bakın konuya nasıl açıklık getiriyor.

  * * *

  Bilindiği üzere ülkemizde ve ilimizde ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren bütün “Doğal Kaynak Suyu” ve “Doğal Mineralli Su” işletmelerine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis ve işletme ruhsatı verilirken gerek “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” gerekse “Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmelikte” yapılan değişiklikler 31. 07. 2009 tarih ve 27305 sayılı R.G yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra bu yetki ve görev İl Valiliklerine (İl Sağlık Müdürlüğü) devredilmişti....

  30. 03. 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile birlikte Köy Muhtarlıkları, Belde Belediyeleri ve Aydın İl Özel İdaresi kapandı aynı zamanda Aydın Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesine dönüşmüş oldu.

  Aydın Valiliği Devir Tasviye ve Paylaşım Komisyonu kararı ve Aydın Valisinin onayı ile Aydın İl Özel İdaresinin kiralama yetkisinde olan Bozdoğan Madran 18-19-20-21 numaralı su kaynakları her nasılsa Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmişti.

  Aydın Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü), Bozdoğan Madran 18-19-20-21 numaralı su kaynaklarını kullanan Pınar Su AŞ adına tanzim ettikleri 24. 02. 2012 tarihli ruhsatın "Doğal Mineralli Su" olduğunu fark edince önceki kararı iptal etti ve söz konusu kaynakların kiralama yetkisini Aydın Valiliğine bağlı YİKOB'a devretti.

  Aydın Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü), Bozdoğan Madran Su Kaynaklarını kullanan Pınar Su Ticaret AŞ adına 17. 05. 2016 tarih KS 09.29 numarası ile "Pınar Madran Doğal Kaynak Suyu" ruhsatı tanzim etti...

  Pınar Su Ticaret AŞ' nin ruhsatında "Doğal Kaynak Suyu" yazıyorsa dolum yaptığı Bozdoğan Madran 18-19-20-21 numaralı su kaynaklarının kiralama yetkisi Aydın Valisi tarafından tekrar Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ve YİKOB tarafından 17. 05. 2016 tarihinden bugüne kadar kaynaklar üzerinden tahsil edilen (yaklaşık 1.7 Milyon TL) kira bedellerinin de ASKİ' ye ödenmesi gerekiyor.

  Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin olduğu bütün illerde "Doğal Kaynak Suyu" kiralama yetkisi Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğündedir.

  Ben değil yasa böyle diyor, bütün Büyükşehirlerde uygulama böyle…”

  * * *

  Bu haberin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm yasal haklarını kullanarak YİKOB’un elinde bulunan Bozdoğan Mardan Su kaynaklarının ASKİ’ye devrini gerçekleştirmelidir.

  Bir sözümüz de “Şu bahane, bu bahane, kardeşim bahane yok iş yapacaksınız” diyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e...

  “Doğal Mineralli Su” ruhsatı bulunan Bozdoğan Mardan kaynakları Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nce nasıl ve neden, kim ya da kimler tarafından “Doğal Kaynak Suyu” ruhsatına dönüştürüldü? bunu araştırmalıdır. Madem ki Bozdoğan 19-20-21-22 nolu Mardan su kaynakları “Doğal Mineralli su” değil “Doğal kaynak suyu” bu kaynakları tez vakitte Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devretmelidir.

  Eğer o makamları işgal ediyorsanız, şu bahane, bu bahane yok, iş yapacaksınız kardeşim iş..